MENU

futbalová školalogo ok castkovce

Zobraziť bočné menu

Futbalová škola Royaldom

Futbalový klub OK Častkovce sa rozhodol dať deťom možnosť v ich športovom raste
a vytvoriť im optimálne podmienky pre šport.

Prečo sme sa rozhodli takúto vec zorganizovať ?
Určite je každému jasné v akej dobe žijeme. Vyspelá technika a modernizácia všetkého okolo nás nám dáva väčší  prehľad, rýchlejší životný štýl, no naopak,  berie nám to, na čo sme my ako deti boli zvyknutí -  pohyb, telesnú kultúru a šport.
Dnes sú  podmienky na šport  veľmi dobré. Do popredia nám prišlo veľa nových športov, no našim deťom chýba  priestor i  kvalitný ľudia  na sebarealizáciu športom.
Nakoľko práca s deťmi je v širšom  okolí  veľmi slabá, rozhodli sme sa s partiou zanietených ľudí zorganizovať a  rozbehnúť projekt ,, Futbalovej školy “
Počas letných mesiacov sme pre deti organizovali  ukážkové  tréningy, Bolo vidieť akým smerom by sme sa chceli uberať.
Nechceme mať veľké oči, ale poctivou a systematickou prácou chceme jednotlivé vekové kategórie pripravovať a zdokonalovať ich v športovej oblasti.

Futbalová škola ponúka:
- tréningy a nábor detí vekových kategórií : od 5 do 13 rokov
 - vedenie detí k športu – všestranná športová  príprava so zameraním na futbal
- kvalitné tréningové podmienky pre športový rast, materiálové zabezpečenie
- organizovanie turnajov
- organizovanie letných kempov
- zvyšovanie kvalifikácie trénerov mládeže

Cieľom futbalovej školy je vybudovať mládežnícke družstvá v spomínaných vekových kategóriách so zámerom vypestovať v deťoch pozitívny vzťah k športu a zároveň rozvíjať futbalový talent v maximálnej možnej miere podľa daností každého jednotlivca.
Naším zámerom je postupné zapájanie družstiev do turnajov, dlhodobých súťaží a stabilizovanie skladby družstiev vo všetkých kategóriách.
V zimných mesiacoch / november – marec / sa tréningy budú konať v Novom Meste nad Váhom. V ostatných mesiacoch sa realizujú tréningy v areáli Futbalového klubu v Častkovciach..
Na čo sa chceme zamerať v tréningovom procese ?

Tréningové zameranie:
1) dokonalá technika a vedenie lopty
2) dôraz na prvý dotyk s loptou presná nahrávka
3) schopnosť poradiť si v situáciách jeden na jedného, dvaja na dvoch
4) rýchlosť na ihrisku s loptou a bez
5) zakončenie a streľba
6) tímová hra a inteligentné vystupovanie, reprezentovanie klubu

Športový tréning mládeže vo futbale je odlišný od tréningu dospelých. Vyžaduje si odborníkov po  futbalovej, pedagogickej a psychologickej stránke.
Veľkým problémom tréningového procesu mládeže je otázka rannej (skorej) špecializácie a dosahovanie výsledkov. Je to cesta, ktorá vytvára neprimeraný tlak na hráčov už od najmladších vekových kategórií a spôsobuje neprirodzený rast výkonnosti. Tréning mládeže zameraný na rannú špecializáciu sa ukazuje ako nezdôvodniteľný a neefektívny.

Všetko má svoj čas, preto pri hodnotení efektívnosti tréningového procesu nemôžeme považovať za hlavné kritérium športovú výkonnosť. Vysoké výkony v prvých etapách športovej prípravy ešte nie sú zárukou ďalšieho progresívneho zvyšovania športovej výkonnosti. Rozhodujúci predpoklad na dosiahnutie maximálnych výkonov v optimálnom veku je tréning zodpovedajúci vývoju detí.
Veľmi dôležitá je miera všestrannosti (všeobecná pohybová príprava), ako základ budúcej vysokej výkonnosti. Čím širšiu základňu všestrannosti budú mať mladí futbalisti, tým sa vytvoria lepšie predpoklady na vyššiu výkonnosť v dospelosti.

VŠESTRANNOSŤ (VŠEOBECNÁ POHYBOVÁ PRÍPRAVA) = ZÁKLAD BUDÚCEJ VYSOKEJ VÝKONNOSTI !!!

V tréningu sa okrem všeobecnej pohybovej prípravy treba z pohybových schopností zamerať hlavne na rozvoj koordinačných schopností, rýchlostných schopností a ohybnosti. Veľmi dôležité je u hráčov čím skôr vytvoriť správne strečingové návyky. Zo špeciálnej pohybovej prípravy sa v kategórii prípravky treba zamerať predovšetkým na základy individuálnej techniky.

Toto všetko ponúkame a garantujeme s Vašou podporou  a podporou firmy Royaldom
Váš realizačný tím futbalovej školy.

lopta